Informasjon

Knut Harald Ekkeren

  • 29.04.1946 - 02.04.2023

Til minne om alt godt han var.

Ingen som er elsket forsvinner. I minnene de lever videre. Takk for alt du var for oss; familie, venn, altmuligmann og lun humørspreder. Du vil bli savnet

Annonser for Knut Harald Ekkeren

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Nettannonse på Portal
05-04-2023