Informasjon

Oddvar Nylænder

  • 08.04.1942 - 24.03.2024

Annonser for Oddvar Nylænder

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
27-03-2024