Informasjon

Roar Andre Berg

  • 14.07.1959 - 23.04.2024

Det står feil i papirutgaven til Amta angående tidspunkt, riktig tidspunkt for bisettelse er kl 10:30. Ny dødsannonse kommer om en uke….

Annonser for Roar Andre Berg

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Akershus Amtstidende
26-04-2024