Jonna Morid Johansen

  • Født: 12. november 1935
  • Død: 19. januar 2021

Til minne om vår kjære mamma, bestemor, mormor og svigermor

Bilder


Video og lydfiler
Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: