Eigil Albert Sjøgren

  • Født: 19. november 1939
  • Død: 25. januar 2021

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: