Solveig Havsjømoen

  • Født: 18. januar 1939
  • Død: 1. februar 2021

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: