Anne Mary Skjønhaug

  • 06.06.1935 - 26.08.2022

Minnegave til korttidsavdelingen på Ullerud kan gis i kirken

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: