Informasjon

Egon Bondesen

  • 01.10.1929 - 13.02.2023

Etter et langt liv sovnet Egon stille inn på Ullerud Helsehus. Han kom til Drøbak fra Danmark I 1954 og etter en uke på Britannia Hotel var han I jobb som bilmekaniker hos Arne Glenne på Dyrløkke. Der jobbet han til han ble pensjonist, men ga seg ikke med det. Han var aktiv på bensinstasjon til han "mistet" jobben rett før fylte 90 år. Egon var en takknemlige og hjelpsomm person med karakter som aldri sviktet de han verdsatte. Han var en kjent figur i Drøbak og mange satte pris på hans kunnskap, spesielt innenfor hans fag. De siste 2 årene stortrivdes Egon på Ullerud hvor han kunne dele historier og opplevelser om Drøbak. Jeg vil savne våre egg og bacon lunsjer og "nappekake" til bursdager sammen med ditt lune smil. Jeg lyser fred over ditt minne Egon min ❤️

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: