Terje Georg Johansen

  • 15.02.1951 - 20.05.2022

Om begravelsen til Terje Georg Johansen 

Vestby kirke

Bisettes fra Vestby kirke torsdag 2. juni kl. 10.30. Like kjært som blomster er en gave til Vestby sykehjem avd Rød.


Adresse til bisettelsen

Vestby kirke, Kirkeveien 21, Vestby
Garder begravelsesbyrå