Leif Egil Andresen

  • 25.12.1953 - 08.08.2022

Om begravelsen til Leif Egil Andresen 

Vestby kirke

Bisettes fra Vestby kirke tirsdag 23. august kl. 13.00.


Adresse til bisettelsen

Vestby kirke, Kirkeveien 21, Vestby
Garder begravelsesbyrå