Informasjon

Kirsten Marie Totland

  • 23.08.1953 - 27.03.2024

Om begravelsen til Kirsten Marie Totland 

Kroer kirke

Bisettes fra Kroer kirke tirsdag 9. april kl. 13.00.


Adresse til bisettelsen

Kroer kirke, Holtveien 1, 1430 Ås


Alltid her for deg

Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Garder begravelsesbyrå
Vestby
64951665