Line Anfinsen

Født 4. januar 1977
Død 12. juni 2020

Om seremonien

Livssynsåpen seremoni i Son kulturkirke med overføring til Strømbråten kapells kirkegård. I henhold til restriksjoner rundt Covid 19, vil kun inviterte få anledning til å delta i begravelsen. Seremonien vil bli streamet, det blir lagt ut en link på seremonidagen. Kontakt oss gjerne for utfyllende info.

Tid og sted for seremonien 09-07-2020 

Adresse til begravelsesseremonien

Son kulturkirke, Sagbruksveien 2, 1555, Son